Boren in medische omgevingen

Bij de vaak complexe installaties en apparatuur in ziekenhuizen en zorginstellingen horen de nodige leidingen, kabels en kanalen. Bij verbouwingswerkzaamheden in deze medische omgevingen verrichten wij boringen in beton en andere steenachtige materialen. Zo brengen we doorvoeren aan in wanden, vloeren en plafonds.

Daarbij gaan we uiterst zorgvuldig te werk. We kennen de regels die verbonden zijn aan het werken in een medische omgeving en weten dat het afbreukrisico groot is. Daarom gebruiken we speciale apparatuur om verspreiding van koelwater en stof te voorkomen. Zo belasten we de omgeving minimaal.

Bij deze projecten conformeren we ons aan de planning en aanwijzingen van u c.q. uw hoofdaannemer.  Wilt u meer weten of uw project bespreken? Neemt u dan contact op met ons.

Voorbeeldfoto's